Menu

Servis PC (NON-STOP)  

Enter Computer

Slovanská 231/29, Plzeň     Pobočky po celé ČR ZDE

Servis 24 hodin denně

VOLEJTE NON-STOP

 603 226 097
 730 827 597
Homeo násZákon o elektroodpadu

Zákon o elektroodpadu

 Vážený zákazníku,

 

dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Tato novela transponuje do českého právního řádu direktivy Evropské unie a přináší nové povinnosti pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení.

 

Pro prodejce elektrických a elektronických zařízení přináší výše zmíněná novela zejména tyto povinnosti:

 

1. informovat spotřebitele o tom, že ceny spotřebičů zahrnují i příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení (tzv. viditelný poplatek) a tuto skutečnost uvádět na cenovce výrobku nebo na dokladu vydávaném při prodeji nových výrobků(paragonu).

2. umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku mohl odevzdat použitý výrobek obdobného typu, tedy nikoliv pouze stejné značky, v místě prodeje tak, aby mohla být zajištěna jeho řádná ekologická likvidace

 

Z tohoto důvodu jsou pro jednotlivé typy nově prodávaných zařízení na trhu spotřební elektroniky, kancelářské a výpočetní techniky, na něž se tato vyhláška vztahuje, uvedeny výše příspěvků dle sazebníku za likvidaci historických elektrozařízení zde.

 

Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:

1. ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru REMA System, nebo ve sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště

2. v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus)

3. v jiném místě zpětného odběru.

 

Svoz z těchto míst je následně zajištěn smluvními partnery REMA System.

 

Zákazník má povinnost likvidovat a recyklovat elektroodpad.

 

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

 

 

 Tento symbol na produktech a nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

 

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, případně do provozovny společnosti Enter Computer kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

 

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

 

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

 

 

 

Právní předpisy

 

Směrnice Evropské unie

 

· směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)

· směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC o omezení aplikací jistých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

· úplné znění zákona

· jen část o elektrozařízeních

 

Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.

 

· Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem

 

 

 

V Plzni 3.9.2008  Enter Computer

 

 

 

servisní místa po celé ČR

                 Objednejte si SVOZ ZDARMA  

 Přijďte k nám na pobočku, nebo využijte svozu zdarma!      

Jak připravit notebook k přepravě ?

Zde najdete návod jak správně zabalit notebook k přepravě.

Nevíte si rady, kontaktujte nás.

                                                              více informací

Servis tabletů po celé ČR

                 Diagnostika ZDARMA  


 

vytopené tablety, prasklé displeje, oprava napájecího konektoru....

Go to top